21. 9. 2019  0:18 Matúš
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRIŽAN, R. -- KOVAČIČ, I. Aplikácia pre praktické možnosti využitia Internetu vecí. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Aplikácia pre praktické možnosti využitia Internetu vecí
Anglický název: Application for Practical use of Internet of Things
Český název:
Autor: Bc. Richard Križan
Ing. Ivo Kovačič, MBA
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Internet vecí, Diagnostika vozidiel, Internet of Things, Mikropočítače, Vehicle diagnostics, Microcontrollers
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Richard Križan
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)