19. 10. 2019  16:51 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRIŽAN, R. -- KOVAČIČ, I. Aplikácia pre praktické možnosti využitia Internetu vecí. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Aplikácia pre praktické možnosti využitia Internetu vecí
Anglický názov: Application for Practical use of Internet of Things
Český názov:
Autor: Bc. Richard Križan
Ing. Ivo Kovačič, MBA
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Internet vecí, Diagnostika vozidiel, Internet of Things, Mikropočítače, Vehicle diagnostics, Microcontrollers
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Richard Križan
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)