21. 10. 2019  10:47 Uršuľa
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CIVÁŇ, M. -- ŠIMKO, J. Vizualizácia zaznamenaného pohľadu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Vizualizácia zaznamenaného pohľadu
Anglický název: Visualization of eye-tracking data
Český název:
Autor: Bc. Martin Civáň
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: vizualizácia pohľadu, eye-tracking visualization, UXI Infraštruktúra, zaznamenaný pohľad, UXI Infrastructure, Ogama, gaze data visualization, eye-tracking
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Civáň
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)