24. 10. 2019  6:15 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CIVÁŇ, M. -- ŠIMKO, J. Vizualizácia zaznamenaného pohľadu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vizualizácia zaznamenaného pohľadu
Anglický názov: Visualization of eye-tracking data
Český názov:
Autor: Bc. Martin Civáň
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vizualizácia pohľadu, eye-tracking visualization, UXI Infraštruktúra, zaznamenaný pohľad, UXI Infrastructure, Ogama, gaze data visualization, eye-tracking
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Civáň
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)