Aug 24, 2019   11:24 p.m. Bartolomej
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

LACA, D. -- ŠEVCECH, J. Zachovanie súkromia v strojovom učení pomocou simulácie. Bachelor thesis. 2019.

Original name: Zachovanie súkromia v strojovom učení pomocou simulácie
English name: Preserving privacy in machine learning using simulation
Czech name:
Written by (author): Bc. Denis Laca
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Bachelor thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: Zhlukovanie, Clustering, Strojové účenie, Rozhodovacie stromy, Anonymizácia dát, Decision Trees, Machine learning, Data anonymization
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Bc. Denis Laca
Last change: 06/22/2019 22:23 (Data import from library)