22. 9. 2019  12:15 Móric
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PREKOP, D. -- KOVÁČIK, T. Internet vecí v každodennom živote. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Internet vecí v každodennom živote
Anglický název: Internet of things in everyday life
Český název:
Autor: Bc. Dominik Prekop
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Arduino, GPS, Sigfox
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Prekop
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)