17. 10. 2019  18:47 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PREKOP, D. -- KOVÁČIK, T. Internet vecí v každodennom živote. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Internet vecí v každodennom živote
Anglický názov: Internet of things in everyday life
Český názov:
Autor: Bc. Dominik Prekop
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Arduino, GPS, Sigfox
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Prekop
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)