17. 10. 2019  6:09 Hedviga
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RADOSKÝ, L. -- BLŠTÁK, M. Budovanie slovníkov pomocou hier. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Budovanie slovníkov pomocou hier
Anglický název: Lexicon construction using games
Český název:
Autor: Bc. Lukáš Radoský
Ing. Miroslav Blšták, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: analýza sentimentu, sentiment lexicon, sila davu, crowdsourcing, sentimentálny lexikón, hry s účelom, sentiment analysis, games with a purpose
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Lukáš Radoský
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)