21. 9. 2019  8:46 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RADOSKÝ, L. -- BLŠTÁK, M. Budovanie slovníkov pomocou hier. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Budovanie slovníkov pomocou hier
Anglický názov: Lexicon construction using games
Český názov:
Autor: Bc. Lukáš Radoský
Ing. Miroslav Blšták, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: analýza sentimentu, sentiment lexicon, sila davu, crowdsourcing, sentimentálny lexikón, hry s účelom, sentiment analysis, games with a purpose
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Lukáš Radoský
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)