18. 2. 2020  1:04 Jaromír
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

REPAŠSKÁ, E. -- BARLA, M. Transformácia vyhľadávania v prirodzenom jazyku na štruktúrované vyhľadávanie. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Transformácia vyhľadávania v prirodzenom jazyku na štruktúrované vyhľadávanie
Anglický název: Transformation of full-text search into structured search
Český název:
Autor: Bc. Erika Repašská
Ing. Michal Barla, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: query understanding, search, porozumenie dopytu, full-textové vyhľadávanie, structured search, vyhľadávanie, štruktúrované vyhľadávanie, full-text search
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Erika Repašská
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)