18. 11. 2019  15:05 Eugen
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

REPAŠSKÁ, E. -- BARLA, M. Transformácia vyhľadávania v prirodzenom jazyku na štruktúrované vyhľadávanie. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Transformácia vyhľadávania v prirodzenom jazyku na štruktúrované vyhľadávanie
Anglický názov: Transformation of full-text search into structured search
Český názov:
Autor: Bc. Erika Repašská
Ing. Michal Barla, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: query understanding, search, porozumenie dopytu, full-textové vyhľadávanie, structured search, vyhľadávanie, štruktúrované vyhľadávanie, full-text search
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Erika Repašská
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)