21. 10. 2019  21:55 Uršuľa
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TÓTH, K. -- CHUDÁ, D. Androidový simulátor formálnych gramatík. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Androidový simulátor formálnych gramatík
Anglický název: Simulator of formal grammar
Český název:
Autor: Bc. Krisztian Tóth
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Chomského hierarchia, visualization, simulator, vizualizácia, Chomsky hierarchy, simulátor
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Krisztian Tóth
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)