19. 10. 2019  14:31 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TÓTH, K. -- CHUDÁ, D. Androidový simulátor formálnych gramatík. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Androidový simulátor formálnych gramatík
Anglický názov: Simulator of formal grammar
Český názov:
Autor: Bc. Krisztian Tóth
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Chomského hierarchia, visualization, simulator, vizualizácia, Chomsky hierarchy, simulátor
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Krisztian Tóth
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)