17. 10. 2019  6:21 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VARGA, J. -- ANDREJČÍKOVÁ, N. Knižnice v mobile. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Knižnice v mobile
Anglický názov: Libraries in mobile
Český názov:
Autor: Bc. Jozef Varga
Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: native mobile aplication, natívna mobilná aplikácia, Z39.50, IOS aplikácia, book searching, IOS aplication, vyhľadávanie kníh
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Jozef Varga
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)