19. 11. 2019  3:40 Alžbeta
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VYSKOČ, A. -- PIŠTEK, P. Analýza údajov o študentoch. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Analýza údajov o študentoch
Anglický název: Analysis of students data
Český název:
Autor: Bc. Adrián Vyskoč
Ing. Peter Pištek, PhD.
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: vizualizácia dát, data analysis, analýza, data visualization, analysis, analýza dát, prijímacie konanie, admissions, learning analytics, analýza učenia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Adrián Vyskoč
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)