19. 11. 2019  4:58 Alžbeta
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYSKOČ, A. -- PIŠTEK, P. Analýza údajov o študentoch. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Analýza údajov o študentoch
Anglický názov: Analysis of students data
Český názov:
Autor: Bc. Adrián Vyskoč
Ing. Peter Pištek, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vizualizácia dát, data analysis, analýza, data visualization, analysis, analýza dát, prijímacie konanie, admissions, learning analytics, analýza učenia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Adrián Vyskoč
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)