24. 9. 2019  10:39 Ľuboš
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAČINEC, P. -- SRBA, I. Detekcia falošných správ s využitím strojového učenia. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Detekcia falošných správ s využitím strojového učenia
Anglický název: Fake news detection using machine learning
Český název:
Autor: Bc. Peter Mačinec
Ing. Ivan Srba, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: spracovanie textu, machine learning, strojové učenie, falošné správy, fake news, natural language processing
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Mačinec
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)