18. 9. 2019  19:51 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAČINEC, P. -- SRBA, I. Detekcia falošných správ s využitím strojového učenia. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Detekcia falošných správ s využitím strojového učenia
Anglický názov: Fake news detection using machine learning
Český názov:
Autor: Bc. Peter Mačinec
Ing. Ivan Srba, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: spracovanie textu, machine learning, strojové učenie, falošné správy, fake news, natural language processing
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Peter Mačinec
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)