21. 9. 2019  15:56 Matúš
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PIŠTEK, P. -- POLÁK, M. Awareness of malicious bavior as a part of smart transportation in taxi services. In Smart technology trends in industrial and business management, November 22-24, 2016 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. Cham: Springer, 2019, s. 413--419. ISBN 978-3-319-76997-4.

Originální název: Awareness of malicious bavior as a part of smart transportation in taxi services
Slovenský název:
Autor: Ing. Peter Pištek, PhD. (50%)
Ing. Martin Polák (50%)
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Smart technology trends in industrial and business management, November 22-24, 2016 Bratislava, Slovakia
Podnázev:
Od strany: 413
Do strany: 419
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Pištek, PhD.
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Smart technology trends in industrial and business management, November 22-24, 2016 Bratislava, Slovakia. 1.. vyd. Cham: Springer, 2019. 500 strany. ISBN 978-3-319-76997-4.

Originální název: Smart technology trends in industrial and business management, November 22-24, 2016 Bratislava, Slovakia
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-3-319-76997-4
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran: 500
Typ rozsahu: strany
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)