23. 9. 2019  6:47 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PIŠTEK, P. -- POLÁK, M. Awareness of malicious bavior as a part of smart transportation in taxi services. In Smart technology trends in industrial and business management, November 22-24, 2016 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. Cham: Springer, 2019, s. 413--419. ISBN 978-3-319-76997-4.

Originálny názov: Awareness of malicious bavior as a part of smart transportation in taxi services
Slovenský názov:
Autor: Ing. Peter Pištek, PhD. (50%)
Ing. Martin Polák (50%)
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Smart technology trends in industrial and business management, November 22-24, 2016 Bratislava, Slovakia
Podnázov:
Od strany: 413
Do strany: 419
Počet strán: 7
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Pištek, PhD.
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Smart technology trends in industrial and business management, November 22-24, 2016 Bratislava, Slovakia. 1.. vyd. Cham: Springer, 2019. 500 strany. ISBN 978-3-319-76997-4.

Originálny názov: Smart technology trends in industrial and business management, November 22-24, 2016 Bratislava, Slovakia
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-319-76997-4
Vydavateľ: Springer
Miesto vydania: Cham
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán: 500
Typ rozsahu: strany
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)