17. 9. 2019  4:43 Olympia
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠKUTA, M. -- MACKO, D. Automated integration of dynamic power management into FPGA-based design. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 1--4. ISBN 978-1-7281-0072-2.

Originální název: Automated integration of dynamic power management into FPGA-based design
Slovenský název:
Autor: Ing. Michal Škuta (60%)
Ing. Dominik Macko, PhD. (40%)
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Fakulta informatiky a informačných technológií
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: DDECS 2019
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 4
Počet stran: 4
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Škuta
Poslední změna: 29.06.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-0072-2.

Originální název: DDECS 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-1-7281-0072-2
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Danvers
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)