20. 9. 2019  5:08 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠKUTA, M. -- MACKO, D. Automated integration of dynamic power management into FPGA-based design. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 1--4. ISBN 978-1-7281-0072-2.

Originálny názov: Automated integration of dynamic power management into FPGA-based design
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michal Škuta (60%)
Ing. Dominik Macko, PhD. (40%)
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Fakulta informatiky a informačných technológií
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: DDECS 2019
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 4
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Škuta
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-0072-2.

Originálny názov: DDECS 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-7281-0072-2
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania: Danvers
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)