6. 7. 2020  22:06 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PIŠTEK, P. -- HUDEC, M. Communication Management in Multiclient System Using SMS Gateway. In CAGÁŇOVÁ, D. -- HORŇÁKOVÁ, N. Mobility Internet of Things 2018. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020, s. 17--29. ISBN 978-3-030-30910-7.

Originálny názov:
Communication Management in Multiclient System Using SMS Gateway
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Mobility Internet of Things 2018
Podnázov:
Od strany: 17
Do strany:
29
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CAGÁŇOVÁ, D. -- HORŇÁKOVÁ, N. Mobility Internet of Things 2018. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020. ISBN 978-3-030-30910-7.

Originálny názov:
Mobility Internet of Things 2018
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (50%)
Ing. Natália Horňáková, PhD. (50%)
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-3-030-30910-7
Vydavateľ:
Springer Nature Switzerland AG
Miesto vydania:
Cham
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)