6. 7. 2020  22:05 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAKAB, M. -- ŠTEVULIAK, M. -- BENEŠOVÁ, V. Multi-modal brain tumor segmentation utilizing convolutional neural networks. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, s. 1--8.

Originálny názov:
Multi-modal brain tumor segmentation utilizing convolutional neural networks
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands
Podnázov:
Od strany:
1
Do strany:
8
Počet strán:
8
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 29.02.2020 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020.

Originálny názov: Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
SPIE - The International Society for Optical Engineering
Miesto vydania:
Bellingham
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 15.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)