6. 7. 2020  23:10 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DRAGÚN, D. -- MALKIN ONDIK, I. Application of machine learning techniques to the prediction of sigma_iso(29Si) and sigma_iso (27Al) in zeolites. In XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020. Institute of Inorganic Chemistry, 2020: 2020, s. 33. ISBN 978-80-973578-0-1.

Originálny názov:
Application of machine learning techniques to the prediction of sigma_iso(29Si) and sigma_iso (27Al) in zeolites
Slovenský názov:
Autor:
Bc. Dominik Dragún (50%)
Mgr. Irina Malkin Ondik, PhD. (50%)
Pracovisko: Fakulta informatiky a informačných technológií
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020
Podnázov:
Od strany: 33
Do strany:
33
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 04.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020. Institute of Inorganic Chemistry, 2020: 2020. ISBN 978-80-973578-0-1.

Originálny názov:
XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-973578-0-1
Vydavateľ:
Miesto vydania: Institute of Inorganic Chemistry, 2020
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
04.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)