21. 8. 2019  15:24 Jana
Akademický informačný systém

Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 2

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov
Dawson, Andrea
Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov. In Edukácia. 2019, s. 33--38.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Riešenie úloh rečového typu vo výučbe odborného anglického jazyka
Dawson, Andrea
Riešenie úloh rečového typu vo výučbe odborného anglického jazyka. In Cudzie jazyky v premenách času. Bratislava: Ekonóm, 2019, s. 180--191. ISBN 978-80-225-4614-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti