4. 6. 2020  13:03 Lenka
Akademický informačný systém

Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky (FEI) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
English faculty performance evaluation programme
Dawson, Andrea
English faculty performance evaluation programme. In ONDRUŠEKOVÁ, J. 1st Nitra Postgraduate Conference in English Studies. Praha: VERBUM, 2020, s. 106--119. ISBN 978-80-87800-65-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti