28. 9. 2020  14:18 Václav
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 76

PublikácieDruh výsledkuRok
Podrobnosti
Adaptácia metódy akustickej emisie na charakterizáciu fazových transformácií v materiáli tlakových nádob z metastabilnej austenitickej ocele AISI 304
Raček, Marek -- Jančo, Roland
Adaptácia metódy akustickej emisie na charakterizáciu fazových transformácií v materiáli tlakových nádob z metastabilnej austenitickej ocele AISI 304. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza možností merania mechanických napätí metódou DIC
Koščo, Tomáš -- Margetin, Matúš
Analýza možností merania mechanických napätí metódou DIC. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Analýza pevnosti a dynamického správania sa zavesenia motocykla
Sedlák, Adam -- Garan, Martin
Analýza pevnosti a dynamického správania sa zavesenia motocykla. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Analýza prevádzkového namáhania samonosnej konštrukcie prívesu
Mago, Daniel -- Chmelko, Vladimír
Analýza prevádzkového namáhania samonosnej konštrukcie prívesu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza prevádzkovej pevnosti ložiskovej klietky
Gálik, Patrik -- Šulko, Miroslav
Analýza prevádzkovej pevnosti ložiskovej klietky. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza únavovej životnosti tlakovej nádoby
Jurovčík, Patrik -- Chmelko, Vladimír
Analýza únavovej životnosti tlakovej nádoby. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Analýza únosnosti pojazdového nosiča
Backo, Martin -- Margetin, Matúš
Analýza únosnosti pojazdového nosiča. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza vplyvu defektov na integritu potrubí
Slušný, Erik -- Chmelko, Vladimír
Analýza vplyvu defektov na integritu potrubí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza vplyvu natočenia kolies na vznik vibrácií pri brzdení automobilu
Rečlo, Marek -- Úradníček, Juraj
Analýza vplyvu natočenia kolies na vznik vibrácií pri brzdení automobilu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Bezobalový automat s využitím blockchainovej technológie
Písečný, Oliver -- Gašparík, Marek
Bezobalový automat s využitím blockchainovej technológie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Comparison of planar crane models
Grosinger, Patrik -- Šolek, Peter -- Rybář, Jan
Comparison of planar crane models. In SZARKOVÁ, D. -- RICHTÁRIKOVÁ, D. -- PRÁŠILOVÁ, M. Aplimat 2020. Bratislava: Spektrum STU, 2020, s. 564--581. ISBN 978-80-227-4983-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Deformačno-napäťová analýza v procese odlievania
Kráľ, Martin -- Jančo, Roland
Deformačno-napäťová analýza v procese odlievania. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch
Šlesar, Peter -- Jančo, Roland
Deformačno-napäťový stav pri trecom zváraní s premiešavaním pri rôznych vstupných parametroch. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Design of abdominal retractor
Čambal, Marek -- Hučko, Branislav -- Zemanová, Mária -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Bachratý, Michal -- Hrbatý, Boris -- Labaš, Peter
Design of abdominal retractor. Bratislava Medical Journal, 121. s. 370--372.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Developments and Progress in Non-contact Eye Tonometer Calibration
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Chytil, Miroslav -- Furdová, Alena -- Ferková, Sylvia Lea -- Sekáč, Juraj -- Suchý, Vítězslav -- Grosinger, Patrik
Developments and Progress in Non-contact Eye Tonometer Calibration. Measurement Science Review [elektronický zdroj], 20. s. 171--177.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Dynamics of Nonconservative Mechanical Systems-Disc Brake Application
Úradníček, Juraj
Dynamics of Nonconservative Mechanical Systems-Disc Brake Application. Habilitačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Elektronické nastavenie a regulácia teploty a prietoku vody pre domácnosti
Lašáková, Anna -- Dzurilla, Michal
Elektronické nastavenie a regulácia teploty a prietoku vody pre domácnosti. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Evaluation of bearing operating efficiency by vibration
Chlebo, Ondrej -- Onderová, Iveta -- Čačko, Viliam -- Šooš, Ľubomír
Evaluation of bearing operating efficiency by vibration. In LISÝ, M. -- KRIŽAN, P. -- MATÚŠ, M. Lepotech 2020. Brno: Brno University of Technology, 2020, s. 29. ISBN 978-80-214-5871-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Klinická zkouška bezkontaktního očního tonometru aneb potřeba objektivního metrologického přístupu v oftalmologické praxi
Rybář, Jan -- Grosinger, Patrik -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Ferková, Lea -- Suchý, Vítězslav -- Sekáč, Juraj -- Vašek, Pavol -- Rovný, Oliver -- Najmanová, Eliška -- Tribula, Matúš -- Furdová, Alena -- Kollárová, Petra -- Tesař, Jiří
Klinická zkouška bezkontaktního očního tonometru aneb potřeba objektivního metrologického přístupu v oftalmologické praxi. Jemná mechanika a optika, 65. s. 153--156.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Kolesová autonómna platforma s presným záznamom trasy a navigáciou po čiare
Kliský, Oliver -- Dzurilla, Michal
Kolesová autonómna platforma s presným záznamom trasy a navigáciou po čiare. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh a pevnostný výpočet nosiča predného kolesa formuly student
Krempaský, Miroslav -- Šulko, Miroslav
Konštrukčný návrh a pevnostný výpočet nosiča predného kolesa formuly student. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Konštrukčný návrh a realizácia prototypu mechatronického cyklistického pedálu
Kovaľová, Zuzana -- Gašparík, Marek
Konštrukčný návrh a realizácia prototypu mechatronického cyklistického pedálu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Krížový univerzálny CNC unášač s možnosťou manuálneho a počítačového ovládania
Mladoniczky, Martin -- Dzurilla, Michal
Krížový univerzálny CNC unášač s možnosťou manuálneho a počítačového ovládania. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Metodika kalibrací bezkontaktních očních tonometrů
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Grosinger, Patrik -- Hučko, Branislav -- Ferková, Sylvia Lea -- Sekáč, Juraj -- Chytil, Miroslav
Metodika kalibrací bezkontaktních očních tonometrů. Metrológia a skúšobníctvo, 25. s. 8--13.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Metrology in eye pressure measurements
Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Ďuriš, Stanislav -- Hučko, Branislav -- Palenčár, Jakub -- Chytil, Miroslav
Metrology in eye pressure measurements. In 2020 IEEE Sensors Applications Symposium (SAS 2020) Proceedings. Piscataway: IEEE, 2020, s. 1--6. ISBN 978-1-7281-4842-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Mezinárodní metrologické porovnání : silikonové oči versus modelové oko
Rybář, Jan -- Suchý, Vítězslav -- Pavlásek, Peter -- Ďuriš, Stanislav -- Mucha, Jaroslav -- Pražák, Dominik -- Chytil, Miroslav -- Sekáč, Juraj -- Kurčová, Petra -- Tribula, Matúš -- Hučko, Branislav -- Ferková, Lea -- Furdová, Alena -- Fiťka, Ivan -- Boriová, Sára
Mezinárodní metrologické porovnání : silikonové oči versus modelové oko. Jemná mechanika a optika, 65. s. 103--107.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Modeling of cornea applanation when measuring eye pressure
Hučko, Branislav -- Kučera, Ľuboš -- Ďuriš, Stanislav -- Pavlásek, Peter -- Rybář, Jan -- Hodál, Juraj
Modeling of cornea applanation when measuring eye pressure. In MEDVECKÝ, Š. Current methods of construction design. Cham: Springer, 2020, s. 287--294. ISBN 978-3-030-33145-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Modeling of dynamic systems using Matlab and Matlab/Simulink
Burweis, Mohamed Nagib Hamed -- Garan, Martin
Modeling of dynamic systems using Matlab and Matlab/Simulink. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modelovanie a simulácia mechatronických systémov 1
Garan, Martin
Modelovanie a simulácia mechatronických systémov 1. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 431 s. ISBN 978-80-227-4996-1.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Motorizovaný automaticky slider pre fotoaparát
Verešpej, Eduard -- Gašparík, Marek
Motorizovaný automaticky slider pre fotoaparát. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Napäťovo deformačná analýza vybraného rámu bicykla
Likavčan, Filip -- Šulko, Miroslav
Napäťovo deformačná analýza vybraného rámu bicykla. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Napäťovo-deformačná analýza drenážnej nádrže
Olajcová, Patrícia -- Jančo, Roland
Napäťovo-deformačná analýza drenážnej nádrže. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Návrh a pevnostná analýza rámu pre cyklické skúšky
Oťahel, Boris -- Chmelko, Vladimír
Návrh a pevnostná analýza rámu pre cyklické skúšky. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh metodiky pevnostného posúdenia strmeňa brzdy
Luhový, Matúš -- Margetin, Matúš
Návrh metodiky pevnostného posúdenia strmeňa brzdy. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh parametrov kyvadlových tlmičov na potláčanie torzného kmitania v pohonových sústavách osobných automobilov
Milata, Michal -- Musil, Miloš
Návrh parametrov kyvadlových tlmičov na potláčanie torzného kmitania v pohonových sústavách osobných automobilov. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Numerická analýza potrubného systému na závesoch
Bernát, Matúš -- Jančo, Roland
Numerická analýza potrubného systému na závesoch. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Numerické modelovanie aplanácie rohovky pri vyšetrení Goldmanovou metódou
Jakabovič, Peter -- Hučko, Branislav
Numerické modelovanie aplanácie rohovky pri vyšetrení Goldmanovou metódou. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Optimalizácia parametrov semiaktívnej pneumatickej pružiny v odpružení vozidla
Herzogová, Katarína -- Havelka, Ferdinand
Optimalizácia parametrov semiaktívnej pneumatickej pružiny v odpružení vozidla. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Payload swing angle estimator designed by generative design
Grosinger, Patrik -- Rybář, Jan -- Dunaj, Štefan -- Hladiš, Peter -- Vincze, Adam -- Fiťka, Ivan -- Šimovec, Matej
Payload swing angle estimator designed by generative design. Jemná mechanika a optika, 65. s. 144--146.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Pevnostná analýza letiskového prívesu
Pagáč, Pavel -- Chmelko, Vladimír
Pevnostná analýza letiskového prívesu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla
Šipikal, Marek -- Šulko, Miroslav
Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Pevnostné posúdenie nosníka žeriavovej dráhy
Farkaš, Ondrej -- Margetin, Matúš
Pevnostné posúdenie nosníka žeriavovej dráhy. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Pevnostné posúdenie podpornej konštrukcie manipulačného zariadenia
Jurová, Barbora -- Margetin, Matúš
Pevnostné posúdenie podpornej konštrukcie manipulačného zariadenia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters
Hučko, Branislav -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Bachratý, Michal -- Čambal, Marek
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 312--320. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Porovnanie pevnosti vybraných typov tvarových spojov skrutky a nástroja
Repka, Marek -- Šulko, Miroslav
Porovnanie pevnosti vybraných typov tvarových spojov skrutky a nástroja. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Posúdenie pevnosti a analýza zaťaženia železničného mosta
Pavliš, Peter -- Garan, Martin
Posúdenie pevnosti a analýza zaťaženia železničného mosta. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Posúdenie pevnosti stavebného vežového žeriavu
Kleman, Kristián -- Garan, Martin
Posúdenie pevnosti stavebného vežového žeriavu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Posúdenie statickej bezpečnosti podvodzku lietadla
Srňánek, Adam -- Garan, Martin
Posúdenie statickej bezpečnosti podvodzku lietadla. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch
Mihelová, Silvia -- Jančo, Roland
Pravdepodobnostné prístupy riešenia potrubných systémov uložených na pružných podkladoch. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Prestaviteľný dynamický tlmič bez nutnosti riadenia v spätnej väzbe
Grosinger, Patrik -- Rybář, Jan -- Dunaj, Štefan -- Hladiš, Peter -- Fiťka, Ivan
Prestaviteľný dynamický tlmič bez nutnosti riadenia v spätnej väzbe. Jemná mechanika a optika, 65. s. 108--124.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Probabilistic approach to determination of a gas pipeline reliability
Mihelová, Silvia -- Frydrýšek, Karel -- Jančo, Roland
Probabilistic approach to determination of a gas pipeline reliability. In Novus Scientia 2020. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020, s. 1--4. ISBN 978-80-553-3500-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Procesorom riadené hydroponické pestovanie plodín s trvalým osvetlením a filtráciou vody
Oravec, Štefan -- Dzurilla, Michal
Procesorom riadené hydroponické pestovanie plodín s trvalým osvetlením a filtráciou vody. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Simulácia obrábacieho procesu a príprava experimentálnej verifikácie
Malík, Jakub -- Úradníček, Juraj
Simulácia obrábacieho procesu a príprava experimentálnej verifikácie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Simulácia výroby titánového rámu pretekárskeho bicykla
Végh, Máté -- Écsi, Ladislav
Simulácia výroby titánového rámu pretekárskeho bicykla. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Technical mechanics II, kinematics + dynamics
Šolek, Peter
Technical mechanics II, kinematics + dynamics. Bratislava: Spektrum STU, 2020. 174 s. ISBN 978-80-227-4986-2.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
The performance of selected multiaxial criteria under tension/torsion loading conditions
Chmelko, Vladimír -- Margetin, Matúš
The performance of selected multiaxial criteria under tension/torsion loading conditions. International Journal of Fatigue, 135. s. 1--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
The strength assessment of the electric pylon
Azman, Kaan -- Garan, Martin
The strength assessment of the electric pylon. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
The stress strain analysis of the railway bridge
Madehalli Janardhan, Madhusudhan -- Garan, Martin
The stress strain analysis of the railway bridge. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
The stress-strain analysis of the harbour crane
Yapici, Güncel -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the harbour crane. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
The stress-strain analysis of the road bridge in Ansys
Karakan, Ugur -- Garan, Martin
The stress-strain analysis of the road bridge in Ansys. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Thermal field of a solid particle for bi > 0 and fluid medium of a countercurrent heat exchanger
Élesztös, Pavel -- Écsi, Ladislav -- Jančo, Roland -- Gabková, Jana
Thermal field of a solid particle for bi > 0 and fluid medium of a countercurrent heat exchanger. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 64. s. 15--19.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679
Chlebo, Ondrej -- Horvát, František -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Únavové vlastnosti materiálu AlSiMg10 vyrobeného metódou additive manufacturing
Palaj, Martin -- Margetin, Matúš
Únavové vlastnosti materiálu AlSiMg10 vyrobeného metódou additive manufacturing. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658
Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Víceúčelový uchopovač chirurgických nástrojů: užitný vzor č. 34 046
Hučko, Branislav -- Horváth, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Bachratý, Michal
Víceúčelový uchopovač chirurgických nástrojů: užitný vzor č. 34 046. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví ČR, 2020. 4 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Vplyv parametrov 3D tlače na pevnostné vlastnosti materiálu Nylon
Semeš, Marián -- Chmelko, Vladimír
Vplyv parametrov 3D tlače na pevnostné vlastnosti materiálu Nylon. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Vplyv vlastností pruženia nápravy prívesu na jej únavovú životnosť
Labát, Dušan -- Chmelko, Vladimír
Vplyv vlastností pruženia nápravy prívesu na jej únavovú životnosť. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv voľby materiálu na prevádzkové vlastnosti bicyklového rámu
Lackovič, Ondrej -- Chmelko, Vladimír
Vplyv voľby materiálu na prevádzkové vlastnosti bicyklového rámu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Výpočet napätí a priehybov nosnej časti rámu motocykla Babetta 210
Hamran, Marek -- Šulko, Miroslav
Výpočet napätí a priehybov nosnej časti rámu motocykla Babetta 210. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Výpočet napätí vo zváraných potrubiach po plastickom preťažení
Szeghy, Zsolt -- Šulko, Miroslav
Výpočet napätí vo zváraných potrubiach po plastickom preťažení. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Výskum odolnosti kabín novej generácie v zmysle požiadaviek FOPS/ROPS: výskumná správa I. - požiadavky ROPS
Gulan, Ladislav -- Ižold, Roman -- Vincze, Adam -- Dunaj, Štefan
Výskum odolnosti kabín novej generácie v zmysle požiadaviek FOPS/ROPS: výskumná správa I. - požiadavky ROPS. Bratislava: STU SjF, 2020. 10 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Výskum odolnosti kabín novej generácie v zmysle požiadaviek FOPS/ROPS: výskumná správa II. - požiadavky
Gulan, Ladislav -- Ižold, Roman -- Vincze, Adam -- Dunaj, Štefan
Výskum odolnosti kabín novej generácie v zmysle požiadaviek FOPS/ROPS: výskumná správa II. - požiadavky. Bratislava: STU SjF, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Využitie termovízie pri detekcii defektov stien zásobníkov
Prokeš, Ondrej -- Chmelko, Vladimír
Využitie termovízie pri detekcii defektov stien zásobníkov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650
Hučko, Branislav -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Bachratý, Michal
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020Podrobnosti
Zariadenie na snímanie uhla hojdania bremena žeriava: úžitkový vzor č. 8721
Grosinger, Patrik -- Dunaj, Štefan -- Hladiš, Peter -- Gulanová, Jana
Zariadenie na snímanie uhla hojdania bremena žeriava: úžitkový vzor č. 8721. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti
Zhodnotenie aktuálneho stavu materiálu dodaných potrubných výrezov montážnych zvarov z VTL PL DN500 PN40 z lokality Bretejovce a podmienky pre ďalšiu bezpečnú prevádzku VTL PL DN500 PN40 v lokalite Bretejovce
Chmelko, Vladimír -- Margetin, Matúš -- Šulko, Miroslav -- Garan, Martin -- Berta, Igor
Zhodnotenie aktuálneho stavu materiálu dodaných potrubných výrezov montážnych zvarov z VTL PL DN500 PN40 z lokality Bretejovce a podmienky pre ďalšiu bezpečnú prevádzku VTL PL DN500 PN40 v lokalite Bretejovce. Bratislava: STU SjF, 2020. 51 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020Podrobnosti