29. 3. 2020  14:59 Miroslav
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RAČEK, M. Martensitic transformation as a source of an acoustic emission. In Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1. vyd. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 138--143. ISBN 978-80-553-3249-9.

Originální název: Martensitic transformation as a source of an acoustic emission
Slovenský název:
Autor: Ing. Marek Raček (100%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj
Podnázev:
Od strany: 138
Do strany: 143
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Emisia, akustika, acoustic emission
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Marek Raček
Poslední změna: 06.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj. 1.. vyd. Košice: Technická univerzita, 2019. 192 strany. ISBN 978-80-553-3249-9.

Originální název: Novus Scientia 2019: zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škô elektronický zdroj
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-553-3249-9
Nakladatel: Technická univerzita
Místo vydání: Košice
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran: 192
Typ rozsahu: strany
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 06.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)