1. 4. 2020  17:31 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CHLEBO, O. -- ŽIARAN, S. -- HUČKO, B. -- ČEKAN, M. Reduction of tonal noise in residential buildings. Akustika, 31. s. 36--44.

Originální název: Reduction of tonal noise in residential buildings
Anglický název: Obťažovanie rezidentov tónovým hlukom v bytových priestoroch a jeho redukcia
Autor: Ing. Ondrej Chlebo, PhD. (60%)
prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. (10%)
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. (10%)
Ing. Michal Čekan, PhD. (10%)
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Akustika
Číslo svazku (ročník): 31
Od strany: 36
Do strany: 44
Počet stran: 9
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: kmitanie, hluk, vibration, noise
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ondrej Chlebo, PhD.
Poslední změna: 06.04.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Akustika. 2019.

Originální název: Akustika
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)