1. 4. 2020  16:31 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUMARTAS, S K. -- GARAN, M. The stress-strain analysis of the road bridge. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: The stress-strain analysis of the road bridge
Český název:
Autor: Bc. Semih Kaan Kumartas
Ing. Martin Garan, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: napäťovo-deformačná analýza, Ansys, road bridge, cestný most, stress-strain analysis
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Semih Kaan Kumartas
Poslední změna: 08.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)