3. 6. 2020  8:55 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUMARTAS, S K. -- GARAN, M. The stress-strain analysis of the road bridge. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: The stress-strain analysis of the road bridge
Český názov:
Autor:
Bc. Semih Kaan Kumartas
Ing. Martin Garan, PhD.
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: napäťovo-deformačná analýza, Ansys, road bridge, cestný most, stress-strain analysis
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)