30. 10. 2020  3:10 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KEELKATTALAI KASTHURII RENGHAN, H. -- GARAN, M. The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck
Český název:
Autor: Bc. Harisudan Keelkattalai Kasthurii Renghan
Ing. Martin Garan, PhD.
Pracoviště:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: MKP, napäťovo-deformačná analýza, FEM, nákladný voz, STRESS-STRAIN ANALYSIS, TRUCK, HYDRAULIC ARM
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)