3. 6. 2020  9:31 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KEELKATTALAI KASTHURII RENGHAN, H. -- GARAN, M. The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: MKP, napäťovo-deformačná analýza, FEM, nákladný voz, STRESS-STRAIN ANALYSIS, TRUCK, HYDRAULIC ARM
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)