1. 4. 2020  17:33 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KONČAL, M. -- DZURILLA, M. Asistenčný prepravný robot na dvoch kolesách. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Asistenčný prepravný robot na dvoch kolesách
Anglický název: Assistance transport robot on two wheels
Český název:
Autor: Ing. Matej Končal
Ing. Michal Dzurilla, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Arduino, Gyroskop, Self balance, Gyroscope
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Končal
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)