25. 5. 2020  11:01 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KONČAL, M. -- DZURILLA, M. Asistenčný prepravný robot na dvoch kolesách. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Asistenčný prepravný robot na dvoch kolesách
Anglický názov:
Assistance transport robot on two wheels
Český názov:
Autor: Ing. Matej Končal
Ing. Michal Dzurilla, PhD.
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Arduino, Gyroskop, Self balance, Gyroscope
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)