25. 5. 2020  10:59 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MORVAYOVÁ, P. -- DZURILLA, M. Inteligentný zavlažovací systém do odľahlých oblastí bez infraštruktúry. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Inteligentný zavlažovací systém do odľahlých oblastí bez infraštruktúry
Anglický názov: Intelligent irrigation system for remote areas without infrastructure
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: solar energy, solárna energia, wind energy, veterná energia, veterná turbína s vertikálnou osou, Arduino, vertical axis wind turbine, zavlažovanie, irrigation
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)