1. 4. 2020  17:09 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KORBAŠ, M. -- HARAKAĽOVÁ, J. Vplyv geometrie lamiel na opotrebenie dezénu nákladného plášťa pomocou numerických metód. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Vplyv geometrie lamiel na opotrebenie dezénu nákladného plášťa pomocou numerických metód
Anglický název: Influence of sipes geometry on wear of tire tread using numerical methods
Český název:
Autor: Ing. Mário Korbaš
Ing. Jana Harakaľová, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: nákladná pneumatika, MKP, wear, oder, Mooney – Rivlin, FEM, truck tire
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Mário Korbaš
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)