30. 10. 2020  2:49 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KORBAŠ, M. -- HARAKAĽOVÁ, J. Vplyv geometrie lamiel na opotrebenie dezénu nákladného plášťa pomocou numerických metód. Diplomová práce. 2019.

Originální název:
Vplyv geometrie lamiel na opotrebenie dezénu nákladného plášťa pomocou numerických metód
Anglický název:
Influence of sipes geometry on wear of tire tread using numerical methods
Český název:
Autor:
Ing. Mário Korbaš
Ing. Jana Harakaľová, CSc.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace:
závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání:
2019
Počet stran:
Původní jazyk:
slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: nákladná pneumatika, MKP, wear, oder, Mooney – Rivlin, FEM, truck tire
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)