3. 6. 2020  9:15 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KORBAŠ, M. -- HARAKAĽOVÁ, J. Vplyv geometrie lamiel na opotrebenie dezénu nákladného plášťa pomocou numerických metód. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Vplyv geometrie lamiel na opotrebenie dezénu nákladného plášťa pomocou numerických metód
Anglický názov:
Influence of sipes geometry on wear of tire tread using numerical methods
Český názov:
Autor:
Ing. Mário Korbaš
Ing. Jana Harakaľová, CSc.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: nákladná pneumatika, MKP, wear, oder, Mooney – Rivlin, FEM, truck tire
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)