1. 4. 2020  17:14 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DRAHOŠ, M. -- JANČO, R. Numerická simulácia voštinovej štruktúry pomocou metódy konečných prvkov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Numerická simulácia voštinovej štruktúry pomocou metódy konečných prvkov
Anglický název: Numerical solution of honeycomb structures by finite element method
Český název:
Autor: Ing. Matej Drahoš
prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: cellular solids, Voština, Honeycomb structures, metóda konečných prvkov, finite elements method, bunkovité látky
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Drahoš
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)