3. 6. 2020  9:16 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DRAHOŠ, M. -- JANČO, R. Numerická simulácia voštinovej štruktúry pomocou metódy konečných prvkov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Numerická simulácia voštinovej štruktúry pomocou metódy konečných prvkov
Anglický názov:
Numerical solution of honeycomb structures by finite element method
Český názov:
Autor: Ing. Matej Drahoš
prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cellular solids, Voština, Honeycomb structures, metóda konečných prvkov, finite elements method, bunkovité látky
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Drahoš
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)