1. 4. 2020  17:34 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTEVULIAK, Š. -- ŠULKO, M. Výpočet prevádzkových tlakov vo zváraných potrubiach. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Výpočet prevádzkových tlakov vo zváraných potrubiach
Anglický název: Calculation of operating pressures in the welded pipeline system
Český název:
Autor: Ing. Štefan Števuliak
Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: potrubie, operating pressures, prevádzkové tlaky, nelineárna analýza, nonlinear analysis, pipeline
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Štefan Števuliak
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)