3. 6. 2020  9:29 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTEVULIAK, Š. -- ŠULKO, M. Výpočet prevádzkových tlakov vo zváraných potrubiach. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Výpočet prevádzkových tlakov vo zváraných potrubiach
Anglický názov:
Calculation of operating pressures in the welded pipeline system
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: potrubie, operating pressures, prevádzkové tlaky, nelineárna analýza, nonlinear analysis, pipeline
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)