1. 4. 2020  17:30 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BRINCKO, B. -- ŠULKO, M. Úprava parametrov prúdenia vzduchu v teplovzdušnom stroji pre dosiahnutie kvalitnejšieho výstupného produktu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Úprava parametrov prúdenia vzduchu v teplovzdušnom stroji pre dosiahnutie kvalitnejšieho výstupného produktu
Anglický název: Adjustment of air flow parameters in hot air machine for achieving a better output product
Český název:
Autor: Ing. Branislav Brincko
Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ANSYS, air flow, prestup tepla, heat transfer, teplovzdušný stroj, CFX, prúdenie, heating machine
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Branislav Brincko
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)