25. 5. 2020  10:55 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BRINCKO, B. -- ŠULKO, M. Úprava parametrov prúdenia vzduchu v teplovzdušnom stroji pre dosiahnutie kvalitnejšieho výstupného produktu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Úprava parametrov prúdenia vzduchu v teplovzdušnom stroji pre dosiahnutie kvalitnejšieho výstupného produktu
Anglický názov:
Adjustment of air flow parameters in hot air machine for achieving a better output product
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: ANSYS, air flow, prestup tepla, heat transfer, teplovzdušný stroj, CFX, prúdenie, heating machine
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)