1. 4. 2020  17:26 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BIELIK, J. -- ŠULKO, M. Návrh a optimalizácia nosnej konštrukcie veľkokapacitného kontajnera z pevnostného a ekonomického hľadiska. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Návrh a optimalizácia nosnej konštrukcie veľkokapacitného kontajnera z pevnostného a ekonomického hľadiska
Anglický název: Design and optimization of load-bearing structure of large-capacity container from the strength and economic view
Český název:
Autor: Ing. Juraj Bielik
Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: zvary, welds, pevnostná optimalizácia, kontajner, strength optimization, ekonomická optimalizácia, economic optimization, Container
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Bielik
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)