3. 6. 2020  9:20 Karolína
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BIELIK, J. -- ŠULKO, M. Návrh a optimalizácia nosnej konštrukcie veľkokapacitného kontajnera z pevnostného a ekonomického hľadiska. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Návrh a optimalizácia nosnej konštrukcie veľkokapacitného kontajnera z pevnostného a ekonomického hľadiska
Anglický názov:
Design and optimization of load-bearing structure of large-capacity container from the strength and economic view
Český názov:
Autor:
Ing. Juraj Bielik
Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: zvary, welds, pevnostná optimalizácia, kontajner, strength optimization, ekonomická optimalizácia, economic optimization, Container
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Bielik
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)