1. 4. 2020  17:35 Hugo
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MEDVECKÝ, E. -- ŠULKO, M. Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla
Anglický název: Strength and dynamic assessment of self-supporting mobile pump construction
Český název:
Autor: Ing. Erik Medvecký
Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: mobile pump, accelerometer, tranzientná analýza, modálna analýza, structural analysis, mobilné čerpadlo, modal analysis, akcelerometer, štrukturálna analýza, transient analysis
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Erik Medvecký
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)