25. 5. 2020  11:07 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MEDVECKÝ, E. -- ŠULKO, M. Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Pevnostné a dynamické posúdenie samonosnej konštrukcie mobilného čerpadla
Anglický názov:
Strength and dynamic assessment of self-supporting mobile pump construction
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: mobile pump, accelerometer, tranzientná analýza, modálna analýza, structural analysis, mobilné čerpadlo, modal analysis, akcelerometer, štrukturálna analýza, transient analysis
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Erik Medvecký
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)