29. 3. 2020  15:06 Miroslav
Akademický informační systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KLÍMA, S. -- ŠULKO, M. Vplyv tepelného zaťaženia na výrobnú presnosť zváracieho zariadenia. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Vplyv tepelného zaťaženia na výrobnú presnosť zváracieho zariadenia
Anglický název: Thermal impact on manufacturing accuracy of welding device
Český název:
Autor: Bc. Samuel Klíma
Ing. Miroslav Šulko, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: ANSYS mechanical APDL, deformácia zváracieho nástroja, thermal analysis, termálna analýza, static analysis, deformation of welding tool, statická analýza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Samuel Klíma
Poslední změna: 08.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)