25. 5. 2020  10:26 Urban
Akademický informačný systém

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ALMÁŠI, D. -- GAŠPARÍK, M. Návrh headtrackera pre dvojosí gimbal. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Návrh headtrackera pre dvojosí gimbal
Anglický názov:
Headtracker design for biaxial gimbal
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Arduino, Gyroskop, Gimbal, Gyroscope, Headtracker
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)